МОЗ виклало свою позицію щодо порядку виконання закладами охорони здоров’я постанови КМУ «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» від 01.03.2014 р. № 65, якою затверджено Заходи з економії державних коштів (далі — Заходи).

Так, п. 12 Заходів регламентоване тимчасове припинення встановлення доплат за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників.

Відповідно до п. 3.1.1 наказу Мінпраці та МОЗ України «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» від 25.10.2005 р. № 308/519 (далі — Умови № 308/519), професіоналам, фахівцям, технічним службовцям та робітникам, які виконують обов'язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, проводиться доплата в розмірі до 50% посадового окладу за основною посадою.

Тому п. 12 Заходів тимчасово припинено встановлення саме доплат, які проводяться згідно з п. 3.1.1 Умов № 308/519.

Оскільки заклади охорони здоров'я, які мають стаціонари, належать до безперервно діючих закладів, медична допомога в яких надається цілодобово, оплата працівникам фактично відпрацьованих поза межами основної роботи годин за тимчасово відсутніх працівників не повинна суперечити нормам п. 12 Заходів.

Пунктом 14 Заходів передбачено встановлення та здійснення нарахування підвищень до посадових окладів (ставок), надбавок, доплат, допомог, винагород, премій, інших заохочувальних виплат працівникам виключно в межах фонду оплати праці, затвердженого в загальному та спеціальному фондах бюджету, або власних доходів, отриманих від провадження господарської діяльності.

Водночас на рівні законодавчих актів передбачені надбавки за особливі умови праці, особливий характер праці, вислугу років, тривалість безперервної роботи, а також підвищення посадових окладів за роботу у зв'язку зі шкідливими та важкими умовами праці, і вони є обов'язковими виплатами, у зв'язку із чим розміри перелічених виплат не можуть бути зменшені чи скасовані.

З огляду на це, п. 14 Заходів повинен стосуватися виключно заохочувальних надбавок і доплат, а також допомог, винагород, премій та інших заохочувальних виплат.

Заборона на заповнення вакантних посад (п. 15 Заходів) поглибить кадрову кризу галузі.

Лист МОЗ від 08.04.2014 р. № 10.03.68

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»