Санітарні, санітарно-епідеміологічні та санітарно-протиепідемічні правила і норми, санітарно-епідеміологічні правила і норми, протиепідемічні правила і норми, гігієнічні та протиепідемічні правила і норми, державні санітарно-епідеміологічні нормативи, санітарні регламенти мають затверджуватися розпорядчим документом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.

Водночас головний державний санітарний лікар лише вносить такі нормативи на затвердження МОЗ відповідно до ст. 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 р. № 4004-XII (далі — Закон).

З огляду на це, Держпідприємництво наголошує на необхідності перегляду санітарних правил на предмет їх відповідності вимогам ст. 40 Закону в частині затвердження розпорядчим документом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, адже наразі чимало санітарних норм не відповідають чинному законодавству України, серед них такі:

  • Гігієнічна оцінка водоочисних пристроїв, призначених для застосування у практиці питного водопостачання (Державні санітарні правила ДСП 2.2.4.-003-98), затверджена постановою Головного державного санітарного лікаря України від 28.09.1998 р. № 3;
  • Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1999 р. № 42;
  • Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.037-99, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1999 р. № 37;
  • Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.07.1999 р. № 27;
  • Державні санітарні правила і гігієнічні норми 8. Гігієна і токсикологія пестицидів, полімерних та синтетичних матеріалів 8.1. Пестициди і агрохімікати Гігієнічна класифікація пестицидів за ступенем небезпечності, затверджені постановою першого заступника Головного державного санітарного лікаря України від 28.08.1998 р. № 2;
  • Державні санітарні правила «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві» ДСанПіН 8.8.1.2.001-98, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 03.08.1998 р. № 1;
  • Санітарні правила для підприємств продовольчої торгівлі, затверджені Головним державним санітарним лікарем СРСР А. І. Кондрусевим від 16.04.1991 р. № 5781-91.

Лист Держпідприємництва від 03.04.2014 р. № 2812

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»