Закон зокрема визначає статус тимчасово окупованої території, установлює особливий правовий режим на цій території, визначає особливості діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в умовах цього режиму, додержання та захисту прав і свобод людини та громадянина, а також прав, свобод і законних інтересів юридичних осіб.

Установлюється, зокрема, що громадяни України мають право на вільний та безперешкодний в’їзд і виїзд із тимчасово окупованої території за умови пред’явлення документа, що підтверджує громадянство України. В’їзд і виїзд іноземців та осіб без громадянства із тимчасово окупованої території допускається лише за спеціальним дозволом через установлені пункти в’їзду-виїзду для таких осіб. Порядок в’їзду та виїзду іноземців та осіб без громадянства з тимчасово окупованої території встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Документом визначено також, що примусове зарахування громадян України до громадян іншої держави не визнається.

Проект Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України»

(реєстраційний № 4473-1 від 19.03.2014 р.).

Закон прийнято 15.04.2014 р.

У разі його підписання Президентом набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»