НБУ вирішив обмежити діяльність банків, у діяльності яких є:

 • порушення економічних нормативів, лімітів загальної (довгої/короткої) відкритої валютної позиції, що пов'язане зі зростанням після 6 лютого 2014 року курсу іноземних валют до національної валюти України, у тому числі зі зменшенням регулятивного капіталу внаслідок формування резервів за активними банківськими операціями, здійсненими на підставі кредитних договорів в іноземній валюті, укладених до 6 лютого 2014 року, окрім договорів, до яких після цієї дати вносилися зміни щодо збільшення строків користування активами, не пов'язаних із реструктуризацією боргу, та/або збільшення сум кредитів;
 • збільшення частки негативно класифікованих активів у загальній сумі активів, за якими має оцінюватися ризик і формуватися резерв згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України, що пов'язане зі зростанням після 6 лютого 2014 року курсу іноземних валют до національної валюти України;
 • збитки, які спричинені формуванням резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, здійсненими на підставі кредитних договорів в іноземній валюті, укладених до 6 лютого 2014 року, окрім договорів, до яких після цієї дати вносилися зміни щодо збільшення строків користування активами, не пов'язаних із реструктуризацією боргу, та/або збільшення сум кредитів;
 • порушення порядку формування та зберігання обов'язкових резервів після 6 лютого 2014 року, що пов'язане зі зростанням курсу іноземних валют до національної валюти України.

Таким порушникам забороняється з 8 квітня та до 7 травня 2014 року:

 • надавати кредити без забезпечення, яке відповідає вимогам нормативно-правового акта Національного банку України щодо оцінки ризиків із метою формування та використання резервів за фінансовими активами;
 • здійснювати активні операції з інсайдерами в частині укладання нових кредитних договорів та договорів про надання банком фінансових зобов'язань, укладання договорів про внесення змін до кредитних договорів щодо збільшення строків користування активами та/або збільшення сум кредитів;
 • здійснювати дострокове погашення боргових цінних паперів власної емісії, за винятком випадків, коли дострокове погашення боргових цінних паперів власної емісії відбувається за ціною не вищою, ніж 50% від номіналу, та не призводить до суттєвого погіршення ліквідності банку;
 • здійснювати викуп власних акцій;
 • придбавати недержавні цінні папери від свого імені;
 • здійснювати виплату дивідендів акціонерам або розподіл капіталу в будь-якій іншій формі, окрім спрямування прибутку на збільшення статутного капіталу;
 • здійснювати дострокове повернення вкладів (депозитів) інсайдерам;
 • здійснювати виплату бонусів, премій та інших додаткових матеріальних винагород керівникам банків;
 • збільшувати обсяги капітальних інвестицій за основними засобами та нематеріальними активами, що не беруть участі в проведенні банківських операцій, окрім нерухомого майна, що перейшло у власність банку на підставі реалізації прав заставодержателя відповідно до умов договору застави;
 • здійснювати витрати на консультаційні послуги фінансового характеру;
 • відкривати нові відокремлені підрозділи.

 

Постанова Правління НБУ «Про окремі питання діяльності банків» від 07.04.2014 р. № 202.

Набрала чинності 08.04.2014 р.

Діє до 07.05.2014 р.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»