Починаючи з деклараційної кампанії 2014 року, мають бути розміщені на офіційних веб-сайтах державних органів й органів місцевого самоврядування (або опубліковані в їхніх офіційних виданнях) відомості з антикорупційних декларацій:

  • перших заступників і заступників міністрів;
  • заступників міністрів — керівників апаратів;
  • керівників інших державних органів, органів влади АР Крим та їх заступників;
  • членів колегіальних державних органів (комісій, рад);
  • сільського, селищного, міського голови;
  • голови районної ради в місті (у разі її утворення), районної, обласної ради та їх заступників;
  • керівників виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад і їх заступників;
  • секретаря сільської, селищної, міської ради.

Відомості з декларацій перелічених вище осіб підлягають оприлюдненню (на термін не більше ніж рік) протягом 30 днів із дня їх подання шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах або опублікування в офіційних друкованих виданнях відповідних державних органів і органів місцевого самоврядування.

Водночас відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, а також реєстрації місця проживання, дати народження декларанта, місцезнаходження об'єктів, які наводяться в декларації про майно, доходи, витрати й зобов'язання фінансового характеру, є інформацією з обмеженим доступом та оприлюдненню не підлягають.

Окрім того, як і раніше, підлягають обов’язковому оприлюдненню відомості, зазначені в антикорупційних деклараціях за минулий рік Президента України, Голови Верховної Ради України, народних депутатів України, Прем'єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України, Голови та суддів Конституційного Суду України, Голови та суддів Верховного Суду України, голів та суддів вищих спеціалізованих судів України, Генерального прокурора України та його заступників, Голови Національного банку України, Голови Рахункової палати, Голови та членів Вищої ради юстиції, членів Центральної виборчої комісії, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Відповідні вимоги виписано ч. 2 ст. 12 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» від 07.04.2011 р. № 3206-VI.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»