Наразі питання відшкодування підприємством власних готівкових коштів працівника, використаних останнім для вирішення виробничих (господарських) питань підприємства, урегульовано на законодавчому рівні, зокрема Цивільним кодексом України та Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637. Тому відповідно до законодавчо встановлених вимог, підприємство має відшкодувати працівникові кошти, витрачені ним на потреби підприємства.

Водночас НБУ нагадав: коли фізична особа діє від імені підприємства (фірми) (документи були виписані на ім'я фірми), то в разі придбання нею для потреб підприємства в іншого підприємства (підприємця) товарно-матеріальних цінностей за власні кошти така операція може бути здійснена готівкою в межах 10000 гривень.

Лист НБУ від 30.01.2014 р. № 27-011/3958

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»