обязательности кадастрового номера

Відповідно до ч. 6 ст. 120 Земельного кодексу України, істотною умовою договору, котрий передбачає вибуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, є кадастровий номер земельної ділянки, право на яку переходить у зв'язку з набуттям права власності на ці об'єкти. Винятком є багатоквартирні будинки.

Аналогічна норма про обов’язковість кадастрового номера при укладенні правочинів міститься в ч. 2 п. 2 ст. 38 Закону України «Про державний земельний кадастр» від 07.07.2011 р. № 3613-VІ.

Згідно зі ст. 638 Цивільного кодексу України, договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є, зокрема, умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні.

Таким чином, відповідно до вимог Земельного та Цивільного кодексів України, істотною умовою договору, який передбачає набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, є розмір та кадастровий номер земельної ділянки.

Лист Мін’юсту від 04.03.2013 р. № 13.1-32/120

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»