Орган доходів і зборів не застосовує до суб’єкта господарювання штрафні санкції у випадку несвоєчасного перерахування (неперерахування) ЄСВ з вини банку.

Адже відповідно до п. 129.6 ПКУ за порушення строку зарахування податків до бюджетів або державних цільових фондів, установлених Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 р. № 2346-III, з вини банку такий банк сплачує пеню за кожен день прострочення, включаючи день сплати, та штрафні санкції у розмірах, установлених ПКУ, а також несе іншу відповідальність, установлену ПКУ, за порушення порядку вчасного та повного внесення податків, зборів, платежів до бюджету або державного цільового фонду.

Водночас платник податків звільняється від відповідальності за несвоєчасне або не в повному обсязі перерахування таких податків, зборів, платежів до бюджетів та державних цільових фондів, включаючи нараховану пеню або штрафні санкції.

Для цього суб’єкт господарювання повинен надати до органу доходів і зборів заяву з копіями платіжних документів, що засвідчують факт подання їх до установи банку.

За даними загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу

(підкатегорія 301.09)

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»