Первичные документы подлежат обязательной проверке

Первинні документи підлягають обов'язковій перевірці працівниками, які ведуть бухгалтерський облік. Останні мають перевірити:

  • наявність у документі обов'язкових реквізитів;
  • відповідність господарської операції чинному законодавству у сфері бухобліку;
  • наявність логічної ув'язки окремих показників.

У разі якщо такий працівник виявить невідповідності первинного документа вимогам законодавства у сфері бухобліку, тоді:

  • по-перше, такий первинний документ з письмовим обґрунтуванням передається керівнику підприємства;
  • по-друге, не приймає до виконання такі документи до окремого письмового рішення керівника.

Водночас відповідальність за організацію бухобліку та відображення госпоперацій у первинних документах покладається саме на власника або уповноважений орган (посадову особу), який здійснює керівництво підприємством.

Тому відповідальність за операції, факт здійснення яких підтверджується первинними документами, несе власник або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів і надав дозвіл на проведення такої операції.

Лист Мінфіну від 04.03.2014 р. № 31-08410-07-10/4651

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»