договор

За загальним правилом порука припиняється в разі зміни зобов'язання без згоди поручителя, унаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності (ч. 1 ст. 559 Цивільного кодексу України). Тобто закон пов'язує припинення договору поруки зі зміною основного зобов'язання за відсутності згоди поручителя на таку зміну та за умови, що така зміна призведе до збільшення обсягу відповідальності поручителя, а не зі зміною будь-яких умов основного договору.

ВСУ зазначив, що згода поручителя не вимагається і такі зміни не є підставою для припинення поруки  у випадку зміни умов основного договору, унаслідок якої обсяг відповідальності не збільшується.

Підставою для припинення поруки є сукупність двох умов, а саме: унесення без згоди поручителя змін до основного зобов'язання та збільшення обсягу відповідальності поручителя внаслідок таких змін.

Постанова ВСУ від 05.02.2014 р. у справі № 6-160цс13

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»