Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у своєму рішенні визначила склад обов’язкових реквізитів фінансового казначейського векселя, виданого як електронний документ. До них належить:

1)      слова «Простий вексель»;

2)      безумовне зобов’язання центрального органу виконавчої влади, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, сплатити визначену суму грошей після настання строку платежу;

3)      відсоткова ставка за векселем;

4)      зазначення строку платежу;

5)      зазначення місця, у якому повинен бути здійснений платіж;

6)      найменування особи, якій або за наказом якої повинен бути здійснений платіж;

7)      зазначення дати й місця видачі векселя;

8)      поле для вчинення індосаменту (передавального напису);

9)      електронний цифровий підпис керівника або вповноваженої ним особи та електронний цифровий підпис головного бухгалтера або вповноваженої ним особи органу Державної казначейської служби, який видає документ (векселедавця) (за наявності посади головного бухгалтера в штатному розписі органу Державної казначейської служби);

 10)   електронний цифровий підпис органу Державної казначейської служби, який видає документ (векселедавця), спеціально призначений для засвідчення дійсності підпису на документах.

При цьому всі реквізити фінансового казначейського векселя повинні бути викладені української мовою.

 

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про встановлення реквізитів фінансових казначейських векселів» від 04.03.2014 р. № 277.

Набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Станом на 31.03.2014 р. не опубліковане

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»