НБУ

НБУ скасував дію постанови Правління НБУ «Про заходи щодо діяльності банків та проведення валютних операцій» від 06.02.2014 р. № 49 (далі — Постанова № 49). Тепер замість неї діятиме інший пакет тимчасових заходів, покликаний сприяти підтриманню рівноваги на грошово-кредитному ринку на період до ухвалення програм співпраці з міжнародними фінансовими організаціями. Він передбачає збереження низки регуляторних заходів, що діяли в межах Постанови № 49, із одночасним пом’якшенням викладених у рамках цієї постанови обмежень, зокрема:

  • процедура купівлі банком у фізичних осіб готівкової інвалюти не вимагає пред’явлення документа, що посвідчує особу, та без його копіювання;
  • відмінено заборону на купівлю іноземної валюти для здійснення резидентами інвестицій за кордон та для покриття частини страхових резервів страховиками;
  • банки матимуть змогу здійснювати валютні операції також на умовах «своп» і «форвард» (усі операції — лише з поставкою валют);
  • із 28 березня 2014 року кошти для купівлі іноземної валюти можуть бути перераховані не раніше третього операційного дня після дня зарахування гривень на окремий аналітичний рахунок;
  • із 1 квітня 2014 року кошти для купівлі іноземної валюти можуть бути перераховані не раніше другого операційного дня після дня зарахування гривень на цей рахунок;
  • банки звільнені від обов’язку формувати й передавати до територіальних управлінь Нацбанку реєстри з купівлі іноземної валюти.

Водночас запроваджено окремі додаткові обмеження:

  • максимальна сума продажу інвалюти одній фізособі в еквіваленті не може перевищувати 15000 гривень протягом одного операційного (робочого) дня в межах однієї банківської установи;
  • перекази фізичними особами іноземної валюти за межі України за поточними валютними неторговельними операціями не можуть перевищувати в еквіваленті 150000 гривень на місяць. При цьому такі обмеження не поширюються на цілу низку соціальноважливих переказів, а саме: на оплату витрат на лікування за кордоном, транспортування хворих, переказів, що здійснюються в разі зміни держави проживання, пов’язаних з оплатою праці нерезидентів України та деякі ін.;
  • резидентам дозволено здійснювати погашення кредитів, позик (фінансової допомоги) в іноземній валюті за договорами, у тому числі в разі укладення додаткових угод з нерезидентами не раніше строку, передбаченого договором;
  • банкам до 1 травня 2014 року наказано призупинити випуск нових ощадних (депозитних) сертифікатів, а погашення раніше випущених здійснювати виключно шляхом перерахування коштів на рахунок власника сертифіката або його пред’явника.

Постанова Правління НБУ «Про врегулювання діяльності фінансових установ та проведення валютних операцій» від 28.03.2014 р. № 172.

Набрала чинності 28.03.2014 р. та діє до 01.05.2014 р.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»