Міністерство юстиції України надало роз’яснення щодо оформлення українських документів про освіту для їх використання за кордоном.

На сьогодні найбільш поширеним способом оформлення документів для їх можливого використання за кордоном є проставлення апостиля, запровадженого Гаазькою Конвенцією від 1961 року, до якої наразі  приєдналося більше ніж 100 країн.

Водночас слід ураховувати, що проставлений апостиль на оригіналі документа про освіту свідчить про автентичність печатки освітнього закладу та справжність підпису особи на документі, у цьому випадку ректора, декана, директора школи та інших, а апостиль на нотаріальній копії диплома, додатка до нього, атестаті тощо — тільки автентичність відбитку печатки та підпису нотаріуса, який засвідчив вірність копії цього документа.

Єдиний орган, уповноважений проставляти апостиль на оригіналах документів про освіту в Україні, — це Міністерство освіти та науки України. Апостиль проставляється на документі раз, і в подальшому такий документ може бути використаний без обмежень у будь-якій країні — учасниці Конвенції. Таким чином, підпис, печатка чи штамп, які проставлені компетентним органом у формі апостиля, не потребуватимуть подальшого додаткового засвідчення чи легалізації.

Крім того, під час підготовки освітніх документів для їх дії за кордоном потрібно чітко з'ясувати вимоги іноземного органу, куди подаватиметься відповідний документ про освіту. Адже кожна країна може передбачати свої вимоги, наприклад, до перекладів документів про освіту. З урахуванням наведеного вище Міністерство юстиції навело мінімальний перелік запитань, які потрібно з’ясувати в іноземному органі:

  • Де повинен бути проставлений апостиль — на оригіналі документа про освіту та вчені звання чи, можливо, на нотаріально засвідченій копії із цих документів?
  • Чи можна засвідчити вірність перекладу документа або справжність підпису перекладача в українського нотаріуса, чи переклад повинен бути здійснений уже в тій країні, де використовуватиметься цей документ?
  • У деяких випадках можливо засвідчення вірності перекладу в закордонному дипломатичному представництві відповідної країни «акредитованими» перекладачами. Чи немає такої вимоги й у вашому випадку?

Роз'яснення Міністерства юстиції України «Особливості оформлення документів стосовно освіти для їх дії за кордоном» від 22.01.2014 р.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»