Зміни, унесені наказом Мінфіну від 08.02.2014 р. № 48, не залишили поза увагою й фінансову звітність.

Так, у новій редакції викладено форми Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва та Спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва. Зокрема в цих звітах змінено кількість рядків, їх коди, а також уточнено, що ці звіти мають заповнюватися в тис. грн з одним десятковим знаком.

Переглянуто й додатки 1, 2, 3 до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», а саме:

  • у Звіті про власний капітал (форма № 4) та Консолідованому звіті про власний капітал (форма № 4-к) у графі 3 слова «Зареєстрований капітал» замінено словами «Зареєстрований (пайовий) капітал»;
  • Перелік додаткових статей фінансової звітності доповнено новим рядком 2123 «Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування».

Також наведеним вище наказом було внесено зміни до назв деяких рядків Приміток до річної фінансової звітності (форма № 5), що затверджені наказом Мінфіну від 29.11.2000 р. № 302.

Наказ Мінфіну України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» від 08.02.2014 р. № 48.

Набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Готується до опублікування 18.03.2014 р. в № 21 «Офіційного вісника України»

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»