Як ми вже повідомляли, Мінфін наказом від 08.02.2014 р. № 48 вніс зміни до низки нормативно-правових актів, якими врегульовано питання ведення бухгалтерського обліку. З-поміж яких — План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій (далі План рахунків) та Інструкція про його застосування, затверджені наказом від 30.11.1999 р. № 291.

Так, зокрема, відповідно до змін:

  • рахунок 30 називатиметься не «Каса», а «Готівка»;
  • вартість сценічно постановочних предметів відображатиметься на субрахунку 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» замість субрахунку 117 «Інші необоротні матеріальні активи», як це було раніше;
  • рахунок 74 «Інші доходи» доповнено субрахунком 740 «Дохід від зміни вартості фінансових інструментів». На цьому субрахунку підприємства, окрім тих, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, узагальнюватимуть інформацію про доходи від зміни балансової вартості фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю;
  • рахунок 97 «Інші витрати» доповнено субрахунком 970 «Витрати від зміни вартості фінансових інструментів». На цьому субрахунку підприємства, окрім тих, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, узагальнюватимуть інформацію про витрати від зміни вартості фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю.

Наказ Мінфіну України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» від 08.02.2014 р. № 48.

Набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Готується до опублікування 18.03.2014 р. в № 21 «Офіційного вісника України»

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»