Державна податкова служба України повідомляє, що 06.02.2024 року набрав чинності наказ Мінфіну «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України» від 07.12.2023 № 673.

Наказом № 673 автори, з метою удосконалення контролю за дотриманням умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки» змінили форму та Порядок складання Звіту про контрольовані операції, що затверджений наказом Міністерства фінансів від 18.01.2016 р. № 8.

Зазначені зміни надають змогу платникам податків більш деталізовано відображати умови проведення контрольованих операцій для обґрунтування їх відповідності принципу «витягнутої руки».

Серед основних змін до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції податківці зазначили такі:

у Звіті додано нові графи для уточнення інформації щодо нерезидентів, які здійснюють свою господарську діяльність на території України через постійні представництва, а саме:

- графи 7, 7.1, 7.2 та 7.3, в яких відображається інформація щодо нерезидента (назва та цифровий код країни реєстрації нерезидента, найменування контролюючого органу за основним місцем обліку нерезидента);

- графи 8, 8.1, 8.2, 8.3 та 8.4, в яких відображається інформація щодо постійного представництва, через яке нерезидент здійснює діяльність на території України» (повне найменування, код за ЄДРПОУ та місцезнаходження постійного представництва, найменування контролюючого органу за основним місцем обліку постійного представництва);

у додатку «Відомості про особу, що здійснює контрольовані операції» зокрема:

змінено порядок відображення та збереження інформації щодо кодів підстав віднесення операцій до контрольованих, а саме: кожен код підстави заповнюється в окремій комірці – позначкою «+»; одна з комірок «ні» чи «так» коду підстави «010» має обов’язково заповнюватись, а в разі, якщо заповнюється комірка «ні», то обов’язково має бути заповнено одна або декілька комірок з кодом підстави «015», «020», «030», «040», «050»);

доповнено інформацією щодо необхідності зазначення не лише контрактів (договорів), а і останніх змін до них, які підтверджують узгодження сторонами суттєвих умов контрольованих операцій, зокрема, характеристик ціни товарів, обсягу, умов постачання, оплати та відповідальності сторін операції;

деталізовано інформацію щодо умов поставки в контрольованих операціях; так, в графі 11 відображається код умови постачання згідно з Інкотермс, а в графі 11.1 – місце постачання;

додано графу 17.1, в якій відображається кількість – сума кредиту, депозиту, позики згідно з умовами контракту у валюті контракту у разі, якщо код типу предмета операції, зазначений у відповідному рядку графи 3, дорівнює 205 або 206;

додано графу 19.1, в якій вказується офіційний курс гривні до іноземної валюти на дату відображення контрольованої операції у бухгалтерському обліку. Для розрахунку використовується Офіційний курс НБУ на дату контрольованої операції (числове значення з шістьма знаками після коми). Дана графа не заповнюється, якщо валюта контракту – гривня та/або платником податків здійснено групування контрольованих операцій (у графі 24 проставлена цифра 1).

Також у формі Звіту уточнили назви окремих граф та рядків, а саме:

графи 2, 3, 5 загальної частини Звіту, графи 2, 4, 5 в таблиці Загальних відомостей про контрольовані операції;

графи 1, 5, 6 в таблиці Відомості про контрольовані операції додатку до Звіту.

Після внесених змін у ДПС розробили оновлений алгоритм контролю з метою приймання Звіту.

Так при порушенні вимог Наказу № 8 щодо заповнення Звіту (з додатками) платники податків будуть отримувати квитанції з описом допущених та виявлених порушень.

Тобто, Звіт платника податків не приймуть, якщо до Звіту не додані додатки, передбачені Наказом № 8. Контролери зауважили, що кількість додатків «Відомості про особу, що здійснює контрольовані операції» має відповідати кількості контрагентів, а кількість додатків «Інформація до додатка до Звіту про контрольовані операції» має дорівнювати кількості контрагентів, вказаних платником податків пов’язаних з ним.

Щоб усунути виявлені помилки, платникам податків необхідно подати контролерам Звіт за типами «звітний», «звітний новий» або «уточнюючий» у порядку, передбаченому пп. 39.4.2 ПКУ та п. 2 розд. І Наказу № 8.

Податківці наголосили, що у ПКУ не прописані штрафні санкцій у разі самостійного виправлення платником податків методологічних помилок, допущених при складанні Звіту, які не призвели до недекларування або несвоєчасного декларування контрольованих операцій у раніше поданому Звіті.

Крім того, зауважили в ДПС, що Звіт про контрольовані операції, здійснені платниками податків протягом 2023 звітного року, має бути складений та поданий до контролюючого органу за оновленою формою та у Порядку, затвердженими Наказом № 673.

Отже, Звіти про контрольовані операції, здійснені платниками податків протягом 2023 звітного року, подані платниками до набрання чинності Наказом № 673 та розробки відповідних електронних форматів для надання Звіту за оновленою формою, вважаються дійсними.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»