Готівка, що надходить до кас, повинна своєчасно та в повній сумі оприбутковуватися відповідно до пп. 2 п. 58 розд. VI Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.2017 р. № 148.

Тобто така готівка оприбутковується в день її одержання в повній сумі (п. 11 розд. ІІ Положення № 148). На цьому акцентують увагу податківці Головного управління ДПС у Дніпропетровській області.

Суми готівки, яку оприбутковують, мають відповідати сумам, визначеним у відповідних касових (розрахункових) документах (п. 13 розд. ІІ Положення № 148).

Приймають готівку в касу за прибутковим касовим ордером (додаток 2 до Положення № 148), підписаним головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником установи/підприємства. До прибуткових касових ордерів можуть додавати документи, які є підставою для їх складання. Це передбачено п. 25 розд. III Положення № 148.

Порядок визначення строків здавання готівкової виручки (готівки) та ліміту каси встановлено розд. V Положення № 148.

Отже, благодійна організація повинна оприбуткувати у касі з оформленням прибуткового касового ордеру готівкові кошти, отримані як благодійні внески, у тому числі вилучені із «скриньки», та у визначені законодавством строки здати готівку до банку для зарахування на рахунок.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»