До завершення строку для заявлення кредиторами своїх вимог (у разі наявності грошових зобов'язань та/або заборгованості зі сплати податків і зборів), а також у день отримання запиту від суб'єкта державної реєстрації контролюючий орган передає до ЄДР у порядку інформаційної взаємодії між ЄДР та інформаційними системами ДПС відомості:

про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів;

про узгодження плану реорганізації юридичної особи - у разі наявності податкового боргу при реорганізації юридичної особи;

відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати єдиного внеску.

Якщо контролюючим органом до ЄДР передано відомості про наявність заборгованості зі сплати податків і зборів, то після погашення заборгованості зі сплати податків і зборів контролюючий орган передає до ЄДР відомості про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів. Про це відзначили спеціалісти ГУ ДПС у Черкаській області. Аналогічне роз'яснення ДПС розмістило в категорії 116.07 розділу "Запитання - відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua)

Якщо припиняється юридична особа, яка перебуває на обліку в контролюючому органі за основним місцем обліку та одночасно в інших контролюючих органах перебуває на обліку за неосновним місцем обліку чи перебувають на обліку її відокремлені підрозділи, відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів за ф. № 30-ОПП (далі - відомості за ф. N 30-ОПП) формуються контролюючим органом за основним місцем обліку платника із урахуванням наявності (відсутності) заборгованості такого платника податків та/або його відокремлених підрозділів щодо сплати платежів на територіях адміністративно-територіальних одиниць, де платник та/або його відокремлені підрозділи перебувають на обліку за основним та неосновним місцем.

У разі наявності заборгованості зі сплати податків і зборів, а також єдиного внеску, відомості за ф. № 30-ОПП та відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати єдиного внеску за ф. № 11-ЄСВ (далі - відомості за ф. № 11-ЄСВ) разом із додатками надсилаються (видаються) комісії з припинення (ліквідаційній комісії, ліквідатору) або особі, відповідальній за погашення грошових зобов'язань або податкового боргу, що є такою згідно з п. 97.4 ПКУ, за їх зверненням. Додатки до відомостей за ф. № 30-ОПП та відомості за ф. № 11-ЄСВ видаються тими контролюючими органами, які їх сформували.

Дані про зняття з обліку як платника податків та платника єдиного внеску передаються контролюючим органом за основним місцем обліку такого платника податків до ЄДР із зазначенням: дати та номера запису про зняття з обліку, назви та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків знято з обліку

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»