У випадку отримання та використання платником податку на прибуток безповоротної фінансової підтримки у формі грантів, що не підпадають під визначення бюджетних грантів, Кодексом не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування за такими операціями.

Отже, оподатковування прибутку підприємств при отриманні грантів, що не підпадають під визначення бюджетних грантів здійснюється за правилами бухгалтерського обліку. На цьому наголошують спеціалісти ГУ ДПС в Івано-Франківській області

Якщо гранти надаються в рамках проєктів міжнародної технічної допомоги, то підприємства можуть скористатися пільгою з податку на прибуток.

Порядок отримання права на звільнення від оподаткування операцій, що здійснюються в рамках проєктів міжнародної технічної допомоги, регламентується постановою Кабінету Міністрів України ,,Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги” від 15.02.2002 р. № 153.

Проєкти (програми) підлягають обов’язковій державній реєстрації. Державна реєстрація проєктів (програм) є підставою для акредитації їх виконавців, а також реалізації права на одержання відповідних пільг, привілеїв, імунітетів, передбачених законодавством та міжнародними договорами України. Державна реєстрація проєктів (програм) провадиться Секретаріатом Кабінету Міністрів України.

Державна реєстрація проєкту (програми) підтверджується реєстраційною карткою проєкту (програми), складеною за формою згідно з додатком 1 до Порядку № 153. У реєстраційній картці проєкту (програми) МТД робиться запис, який містить, зокрема, посилання на статтю міжнародного договору України щодо передбачених пільг.

Звільнення МТД від оподаткування регламентовано, зокрема, статтею 8 Договору між Урядом України та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку про співробітництво та діяльність Постійного Представництва ЄБРР в Україні від 12.06.2007, який ратифікований Законом № 319-VI.

Розділом 8.01 статті 8 Договору визначено, що усі імпортовані та вироблені в Україні обладнання, матеріали, роботи та послуги, включаючи консультаційні послуги, які використовуються для надання Технічної допомоги або для грантового співфінансування і фінансуються за рахунок Грантових коштів, звільняються від будь-яких податків і зборів або обов’язкових платежів, що стягуються Україною або на території України.

Отже, грант у вигляді коштів, наданий згідно договору з ЄБРР може звільнятися від оподаткування податком на прибуток у разі дотримання вимог Порядку № 153.

Згідно з довідником інших податкових пільг дана пільга з податку на прибуток відображається по коду 11020217.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»