24.01.2014 р. опубліковано нову форму Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, затверджену наказом Міндоходів від 30.12.2013 р. № 872 («Офіційний вісник України» № 6 за 24.01.2014 р.).

За п. 46.6 ПКУ, подавати таку декларацію за новою формою потрібно було б з періоду:

  • півріччя 2014 р. — для тих, хто звітує щоквартально;
  • за 2014 р. — для тих, хто звітує за підсумками року.

АЛЕ, у листі Міндоходів від 18.01.2014 р. № 1097/7/99-99-19-03-01-17 наполегливо рекомендують подати декларацію за 2013 р. за новою формою.

Зауважимо, затверджена форма дещо відрізняється від проекту декларації, що був на сайті Міндоходів. Скажімо, у проекті декларації передбачався такий вид як "коригуюча", а в затвердженому наказі такий вид не згадано. Тому, тим хто звітуватиме за новою формою варто брати саме форму із наказу № 872.

Відзначимо, основні зміни у формі декларації № 872 порівняно з попередньою декларацією № 1213.

 

Декларацію доповнено двома новими додатками:

Додаток ВС. «Інформація щодо нарахованих та перерахованих страховикам сум страхових платежів у розрізі страховиків».

Цей додаток заповнюватимуть усі платники податку на прибуток. У ньому в розрізі страховиків зазначають нараховані та сплачені страхові платежі. Водночас додаток носить виключно довідкову функцію, оскільки його дані не переносяться напряму до якогось конкретного рядка декларації чи її додатка. За своїм призначенням він нагадує колишній додаток ОК, який був покликаний надати інформацію за контрагентами-єдинниками. Зараз же в додатку ВС хочуть бачити інформацію про нараховані і оплачені страхові платежі страховиків.

Додаток ТЦ. Цей додаток призначений для відображення коригувань податкових зобов’язань у зв’язку із застосуванням трансфертних цін у контрольованих операціях.

 

Змінено додаток ЦП. У додатку ЦП враховано зміни до правил оподаткування операцій з цінними паперами, які були внесені в ПКУ.

 

Щомісячні авансові внески з податку на прибуток:

— прописано нову формулу для розрахунку бази, від якої обчислюватиметься сума щомісячних авансових внесків. Авансові внески визначають розрахунково: (рядок 10 + рядок 11 + рядок 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства — рядок 13.1 — рядок 13.2 — рядок 13.6 додатка ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства) / 12.

Якщо розшифрувати значення цих рядків, отримуємо: (податок на прибуток за звітний (податковий) період за операціями з цінними паперами + податок на прибуток від діяльності, що не підлягає патентуванню + податок на прибуток від діяльності, що підлягає патентуванню, зменшений на вартість торгових патентів - сума податку на прибуток, отриманий з іноземних джерел, що сплачений суб’єктами господарювання за кордоном, яка зараховується під час сплати ними податку в Україні - сума податку, нарахованого платником податку на прибуток (при консолідованій сплаті) за місцезнаходженням його відокремлених підрозділів - податок на землю, що використовується в сільськогосподарському виробничому обороті виробників сільськогосподарської продукції)/12.

Як видно, у базі розрахунку суми щомісячних авансових внесків не прописано дивідендні авансові внески!;

— додано розділ для виправлення помилок, допущених в розрахунку авансових внесків, і в табличній формі розграфлено 12-місячний період для позначення місяців, у яких відбулося уточнення суми.

 

Наказ Міндоходів «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства» від 30.12.2013 р. № 872

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»