Дохід, отриманий фізичною особою – резидентом у вигляді інвестиційного прибутку від продажу інвестиційного активу (корпоративного права) включається до її загального річного оподатковуваного доходу та оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором на загальних підставах. При цьому об’єктом оподаткування ПДФО та військовим збором вважатиметься інвестиційний прибуток, при визначенні якого враховуються витрати (вартість внеску до статутного капіталу товариства), пов’язані з придбанням зазначеного корпоративного права. Такий висновок викладено в ІПК ДПС від 25.01.2022 р. № 161/ІПК/99-00-04-03-03-09.

Тобто якщо фізичною особою здійснюється продаж 20 відсотків частки у статутному капіталі товариства, то при визначенні доходу у вигляді інвестиційного прибутку враховуються витрати, які пов’язані з придбанням саме 20 відсотків частки, а не загальна сума витрат, понесених платником податку у вигляді внеску до статутного капіталу товариства.

Також слід зазначити, що ст. 1 Закону № 996 визначено, що первинний документ – це документ, який містить відомості про господарську операцію.

Обов’язкові реквізити, які повинні мати первинні документи, передбачено ст. 9 Закону № 996.

Таким чином, документальним підтвердженням витрат, понесених фізичною особою на придбання інвестиційного активу, мають бути документи, що засвідчують факт передачі майна як вкладу до статутного капіталу юридичної особи (зокрема договір, за умови, що він містить усі реквізити, визначені ст. 9 Закону № 996), звіт про оцінку (акт оцінки) цього майна, рішення загальних зборів учасників товариства про затвердження грошової оцінки вкладу та інші документи первинного обліку.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»