Якщо на дату виплати дивідендів податкова декларація з податку на прибуток підприємств за податковий (звітний) рік не подана, а грошове зобов’язання з податку на прибуток не погашено, то авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті.

Про це ГУ ДПС у м. Києві повідомило в ІПК від 17.12.2021 р. № 4702/ІПК/26-15-04-03-11.

Тому, якщо на дату виплати дивідендів податкова декларація з податку на прибуток за третій квартал 2021 року подана та зобов’язання з податку на прибуток погашені (сплачені в бюджет в повному обсязі) платник повинен при виплаті дивідендів за підсумками 9 місяців 2021 року сплатити авансовий внесок, який вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.

При цьому зарахування у зменшення податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств сум авансових внесків, сплачених при виплаті дивідендів здійснюється в тому податковому (звітному) періоді, на який припадає виплата дивідендів та сплата авансового внеску.

Якщо сума авансового внеску, попередньо сплаченого протягом звітного періоду, перевищує суму нарахованого податкового зобов’язання підприємством – емітентом корпоративних прав за такий податковий (звітний) період, сума такого перевищення переноситься у зменшення податкових зобов’язань наступних податкових (звітних) періодів до повного його погашення, а під час отримання від’ємного значення об’єкта оподаткування такого наступного періоду – на зменшення податкових зобов’язань майбутніх податкових (звітних) періодів до повного його погашення.

Таким чином авансовий внесок, сплачений при виплаті дивідендів за підсумками 9 місяців 2021 року у грудні 2021 року, підлягає зарахуванню у зменшення нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток у річному періоді – 2021 рік.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»