Якщо отримувачем поворотної фінансової допомоги така допомога не була повернута, а її надавачем – платником податку на прибуток прийнято рішення про її прощення, така поворотна фінансова допомога набуває статусу безповоротної. Про це повідомляє ГУ ДПС у м. Києві в ІПК від 15.12.2021 р. № 4658/ІПК/26-15-04-03-11.

При цьому, положеннями ПКУ не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на суму безповоротної фінансової допомоги, наданої іншому платнику податку на прибуток на загальних підставах, який не оподатковується за ставкою 0 відсотків відповідно до п. 44 підрозд. 4 розд. XX "Перехідні положення" ПКУ (пп. 140.5.10 ПКУ). Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку.

Але слід також пам’ятати про різниці, які виникають на підставі п. 139.2 ПКУ при формуванні резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»