ДПС відзначила в ІПК ДПС від 31.12.2021 р. № 4895/ІПК/99-00-21-02-02-06 що виключним та достатнім критерієм для визнання заборгованості безнадійної згідно з підпунктом "а" пп. 14.1.11 ПКУ є сплив строку позовної давності за зобов’язаннями щодо такої заборгованості. І відповідаючи на звернення щодо визнання безповоротною фінансовою допомогою авансових платежів, отриманих від нерезидента на підставі договору прощення боргу, повідомила: у разі прощення нерезидентом боргу резиденту на суму авансових платежів, по якому не минув термін позовної давності, така заборгованість не є безнадійною та відноситься до безповоротної фінансової допомоги.

Але чи можна вважати такі авансові платежі безповоротною фінансовою допомогою в цілях визнання їх в інших доходах без оплати ПДВ?

На це податківці відзначили, що постачальник (платник ПДВ) на дату отримання від покупця (у тому числі нерезидента) грошових коштів у вигляді авансового платежу (частини оплати) за товари/послуги, місце постачання яких відповідно до ст. 186 ПКУ розташоване на митній території України, зобов’язаний визначити податкові зобов’язання з ПДВ та скласти на покупця (у тому числі нерезидента) податкову накладну і зареєструвати її в ЄРПН у встановлені ПКУ терміни.

Якщо надалі, після отримання постачальником (платником ПДВ) грошових коштів від покупця (у тому числі нерезидента) у вигляді авансового платежу (частини оплати) за товари/послуги, операція з постачання товарів/послуг фактично не відбувається і такі грошові кошти не зараховуються в рахунок оплати інших товарів/послуг, які були або будуть поставлені/надані, то коригування зазначених вище податкових зобов’язань з ПДВ у бік зменшення може бути здійснено лише за умови повернення постачальником (платником ПДВ) покупцю (у тому числі нерезидента) суми грошових коштів, попередньо отриманих від покупця (у тому числі нерезидента) у вигляді авансового платежу (частини оплати) за товари/послуги, та реєстрації відповідного розрахунку коригування до податкової накладної в ЄРПН.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»