ДПС розглянула звернення щодо визначення документів, які підтверджують факт знищення, розібрання або перетворення основних засобів в інший спосіб, внаслідок чого основний засіб не може використовуватися за первісним призначенням, для цілей застосування абз. 2 п. 189.9 ПКУ та виникнення податкових наслідків з податку на прибуток у разі ліквідації основних засобів. Звернення надійшло від підприємства, яке втратило контроль над основними засобами, з причин їх перебування на території проведення операції Об’єднаних сил (далі – ООС).

Нагадаємо, що для цілей застосування норм абз. 2 п. 189.9 ПКУ факт знищення, розібрання або перетворення основних засобів в інший спосіб, внаслідок чого основний засіб не може використовуватися за первісним призначенням має підтверджуватися відповідним документом, який міститиме усю необхідну інформацію, що дозволятиме ідентифікувати операцію, та матиме належні реквізити первинного документа.

Податківці вказали, що таким документом може бути належним чином оформлений акт на списання основних засобів, складений за формою, встановленою наказом Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинного обліку" від 29.12.1995 р. № 352, або за довільною формою.

Звертаємо увагу, що Наказ № 352 втратив чинність 22 жовтня 2021 року.

Водночас, право відобразити списання необоротних активів, розташованих у зоні проведення ООС, у податковій звітності на підставі положень пунктів 138.1 і 138.2 ПКУ з’являється лише після проведення належним чином інвентаризації та документального підтвердження факту ліквідації таких основних засобів та товарно-матеріальних цінностей у бухгалтерському обліку. Списання необоротних активів здійснюється згідно з правилами бухгалтерського обліку.

При цьому, з огляду на норми пункту 8 розділу І Положення № 879, інвентаризацію основних засобів, що перебувають на тимчасово окупованій території України та/або на території проведення АТО / ООС, необхідно здійснити після отримання власником фактичного доступу (безпечного та безперешкодного) до таких основних засобів.

 

Джерело: ІПК ДПС від 12.10.2021 р. № 3827/ІПК/99-00-21-03-02-06

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»