ДПС надала чергове роз’яснення щодо оподаткування податком на прибуток та ПДВ, цього разу операцій з придбання товарів у нерезидента згідно з договором комісії.

Щодо оподаткування податком на прибуток операцій комітента

Комітент повинен збільшити фінансовий результат звітного року на суму перевищення договірної вартості придбаних товарів (робіт, послуг) над ціною, визначеною за принципом "витягнутої руки", при здійсненні контрольованих операцій у випадках, визначених статтею 39 ПКУ, а також подати звіт про контрольовані операції.

Крім цього, відповідно до пп. 140.5.4 ПКУ, фінансовий результат збільшують на 30 % вартості товарів, робіт і послуг (крім операцій, зазначених у п. 140.2 та пп. 140.5.6 ПКУ, і операцій, визнаних контрольованими згідно зі статтею 39 ПКУ), придбаних у нерезидентів (у тому числі пов’язаних осіб), зазначених у абзацах "в" та "г" підпункту 39.2.1.2 ПКУ. Ця вимога не застосовуються, якщо операція не є контрольованою і сума таких витрат підтверджується платником податку за цінами, визначеними за принципом "витягнутої руки" відповідно до статті 39 ПКУ, але без подання звіту.

При цьому у разі якщо ціна придбання товарів перевищує їх ціну, визначену за принципом "витягнутої руки", фінансовий результат коригують на розмір різниці між вартістю придбання і вартістю, визначеною за принципом "витягнутої руки".

Щодо оподаткування податком на прибуток операцій комісіонера

У податковому обліку не передбачено особливостей формування фінансового результату комісіонера по операціях за договором комісії, коли комісіонер і комітент – резиденти.

Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку.

Враховуючи те, що придбання товарів на умовах комісії не передбачає переходу права власності на такий товар від продавця (у цьому випадку – нерезидента) до комісіонера, то для комісіонера такі операції не підпадають під визначення контрольованих, незалежно від статусу нерезидента (пов’язана з комісіонером особа чи включена до переліку).

ПДВ

Якщо згідно з договором комісії комісіонер за рахунок комітента придбаває товари у нерезидента та при їх розмитненні здійснює оплату ПДВ до бюджету, то право на віднесення суми ПДВ до податкового кредиту виникає лише у комітента – власника таких товарів на підставі митної декларації (тимчасової, додаткової та іншого виду митної декларації, за якою сплачуються суми податку до бюджету при ввезенні товарів на митну територію України), оформленої відповідно до вимог законодавства, в якій він має бути вказаний як одержувач (власник) товару.

При цьому комісіонер визначає податкові зобов’язання за операцією з надання комісійної послуги, за яку він отримує плату, виходячи з суми комісійної винагороди, за правилом першої події: або за датою отримання винагороди від комітента на поточний рахунок, або за датою підписання акта наданих послуг.

У зв’язку з чим, на дату першої події комісіонер має нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ виходячи з бази оподаткування, порядок визначення якої регулюється статтею 188 ПКУ, зокрема із договірної (контрактної) вартості послуг.

Суми ПДВ, сплачені комітентом комісіонеру у вартості компенсації додаткових витрат в межах договору комісії, включаються таким комітентом до податкового кредиту на підставі складеної та зареєстрованої в ЄРПН комісіонером відповідної податкової накладної.

 

Джерело: ІПК ДПС від 05.10.2021 р. № 3709/ІПК/99-00-21-03-02-06

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»