На Інспекційному порталі оприлюднено проект Плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) органів державного нагляду на 2022 рік. У ньому йдеться про 29916 суб’єктів господарювання, з них 334 – фізичні особи-підприємці. Проект можна завантажити у форматі xls.

План здійснення комплексних заходів на 2021 рік містив 43 457 суб’єктів господарювання, на 2020 рік – 32 216.

Згідно зі ст. 5 Закону № 877 підставою для проведення комплексного планового заходу щодо суб’єкта господарювання є внесення одного й того самого суб’єкта господарювання до планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) різних органів. Такий комплексний плановий захід проводиться один раз на рік, а усі контролюючі органи, які запланували перевірки даного суб’єкта господарювання, можуть його перевірити виключно у строки, встановлені Планом здійснення комплексних заходів на відповідний рік.

Остаточний план здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на відповідний плановий період для всіх органів державного нагляду (контролю) затверджує Державна регуляторна служба, яка оприлюднює план на своєму офіційному вебсайті до 15 листопада року, що передує плановому.

До речі, суб’єкт господарювання має право відмовитися від проведення комплексного планового заходу державного нагляду (контролю) шляхом письмового звернення до Державної регуляторної служби. У такому разі перевірка такого суб’єкта господарювання проводиться згідно з річними планами органів держнагляду (контролю). Звернутися до ДРС потрібно до затвердження та оприлюднення річного плану, тобто до 15 листопада.

Також до органів державного нагляду (контролю) можна звернутися, якщо у проекті плану виявите помилки щодо назви суб’єкта господарювання, коду ЄДРПОУ, адреси, ступеню ризику, тривалості перевірки тощо.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»