До податківців надійшло звернення з проханням пояснити яким чином відкоригувати податкові зобов’язання у зв’язку з тим, що заліку зустрічних однорідних вимог не відбулося, а податкова накладна вже складена.

Так, Товариством укладено договір з іншим платником податку (далі – Сторона 2) про взаємні поставки електричної енергії. Сторони мають заборгованість одна перед одною за поставлену/придбану електричну енергію.

Товариством в односторонньому порядку було складено та направлено Стороні 2 заяву про припинення зобов’язань шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог, на підставі якої складено і зареєстровано в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) податкову накладну (далі – ПН) на Сторону 2.

Сторона 2 не визнала односторонній правочин Товариства щодо заліку зустрічних однорідних вимог та оскаржила його в судовому порядку. Рішенням суду такий односторонній правочин Товариства визнано недійсним з моменту вчинення.

На дату набрання чинності рішенням суду Товариством було складено розрахунок коригування до ПН та направлено Стороні 2 для реєстрації його в ЄРПН, однак Стороною 2 такий розрахунок коригування в ЄРПН не зареєстровано

ДПС вказала, що у разі виникнення підстав, визначених пунктом 192.1 ПКУ, платник податку – постачальник, яким за операцією з постачання товарів/послуг на дату виникнення податкових зобов’язань було складено податкову накладну, має скласти розрахунок коригування до такої податкової накладної. Розрахунок коригування на зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем, на якого була складена така податкова накладна (у зверненні – Стороною 2).

Згідно з пунктом 201.10 ПКУ у разі допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 ПКУ, та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в ЄРПН (крім податкових накладних / розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена згідно з пунктом 201.16 ПКУ) податкової накладної та/або розрахунку коригування покупець/продавець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого продавця/покупця. Таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів, що настають за граничним терміном подання податкової декларації за звітний (податковий) період, у якому не надано податкову накладну або допущено помилки при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної та/або порушено граничні терміни реєстрації в ЄРПН. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону про бухоблік, що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.

Протягом 90 календарних днів з дня надходження такої заяви із скаргою з урахуванням вимог, встановлених підпунктом 78.1.9 ПКУ, контролюючий орган зобов’язаний провести документальну перевірку зазначеного продавця для з’ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов’язань з податку за такою операцією.

З урахуванням норм підпункту 192.1.1 ПКУ постачальник (платник податку, який склав податкову накладну за операцією з постачання товарів/послуг) має право зменшити податкові зобов’язання, нараховані за такою операцією, лише після реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування до такої податкової накладної покупцем, на якого була складена така податкова накладна.

ПКУ не передбачено механізму зменшення нарахованих постачальником податкових зобов’язань, на дату виникнення яких було складено відповідну податкову накладну, у разі відсутності реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування до такої податкової накладної. В той же час покупець зобов’язаний зменшити суму податкового кредиту, сформованого на підставі такої податкової накладної, на дату виникнення підстав для складання розрахунку коригування до неї, визначених пунктом 192.1 ПКУ, незалежно від факту реєстрації в ЄРПН такого розрахунку коригування.

Джерело: ІПК ДПС від 29.09.2021 р. № 3624/ІПК/99-00-21-03-02-06

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»