Нові правила щодо оподаткування прирівняних до дивідендів доходів застосовуються до податкових (звітних) періодів починаючи з 1 січня 2021 року, відповідно до п. 608 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" ПКУ.

Доходи, зазначені в абзацах третьому та сьомому пп. 14.1.49 ПКУ (операції з засновниками/учасниками та капіталом юридичної особи), оподатковуються як дивіденди при їх виплаті нерезидентам, починаючи з 1 січня 2021 року.

1 січня 2021 року є першим днем звітного (податкового) року, починаючи з якого доходи та виплати на користь нерезидентів, одержані ними в контрольованих операціях відповідно до абзаців четвертого – шостого пп. 14.1.49 ПКУ, вважаються доходами, прирівняними до дивідендів. Такі контрольовані операції будуть відображені платником податку у звіті про контрольовані операції за 2021 рік – перший (звітний) податковий рік для цілей оподаткування доходів, прирівняних до дивідендів.

30 вересня 2022 року – останній день першого граничного терміну для сплати податку на доходи нерезидентів з доходів, прирівняних до дивідендів, які будуть нараховані та/або виплачені починаючи з 1 січня 2021 року.

Отже, резидент, який здійснив на користь нерезидента або уповноваженої ним особи виплату доходу з джерелом його походження з України, виконавши обов’язок щодо утримання податку з об’єкта оподаткування (із суми, що перевищує суму, яка відповідає принципу "витягнутої руки", або із суми інших доходів, прирівняних до дивідендів відповідно до абзаців третього та сьомого пп. 14.1.49 ПКУ), зобов’язаний сплатити податок до граничної дати подання звіту про контрольовані операції за відповідний звітний (податковий) рік. Тобто, податок повинен бути сплачений до 30 вересня (включно) року, наступного за звітним.

При сплаті податку на доходи нерезидента до граничного терміну штрафні санкції та пеня не застосовуються.

Джерело: ІПК ДПС від 08.10.2021 р. № 3801/ІПК/99-00-21-02-02-06

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»