Міністерство фінансів оприлюднило нові зразки складання схематичного зображення структури власності юридичних осіб. Така інформація подається обов’язково (хоч і у довільній формі, тож зразки Мінфіну мають рекомендаційний характер) державному реєстратору.

Структура власності за формою є офіційним документом, що являє собою схематичне зображення структури власності юридичної особи, яка відображає всіх осіб, які прямо або опосередковано володіють цією особою самостійно чи спільно з іншими особами або незалежно від формального володіння мають можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи. Кампанія з оновлення відомостей про кінцевих бенефіціарних власників підприємств та інших юридичних осіб розпочалася 11 липня та триває по 10 жовтня.

Згідно з Положення про форму та зміст структури власності структура власності в електронній формі формується програмними засобами у довільній формі, придатній для сприйняття її змісту, з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису керівника юридичної особи.

Оприлюднені цього разу зразки структури власності мають низку відмінностей, порівняно з попередніми. Приміром, підприємствам з великою кількістю фізичних осіб – засновників доведеться зазначати інформацію про всіх таких фізосіб. Додано ще зразки для державних підприємств та підприємств, в яких держава володіє 50% капіталу. Також наведено зразок для підприємства, в якому відсутній кінцевий бенефіціарний власник. 

Граничний термін подання таких документів держреєстратору – 10 жовтня. А на керівників юросіб-порушників термінів подання інформації про бенефіціарів накладатимуть у розмірі від 17 000 до 51 000 грн.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»