В газеті «Голос України» від 21.01.2014 р. № 10 опубліковано Закон України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» від 16.01.2014 р. № 719-VІІ.

Які ж остаточно затверджено в ньому соціальні показники на 2014 рік?

1. Прожитковий мінімум:

Прожитковий мінімум

Розміри

з 1 січня

з 1 липня

з 1 жовтня

на одну особу в розрахунку на місяць

1176

1207

1256

для дітей віком до 6 років

1032

1059

1102

для дітей віком від 6 до 18 років

1286

1320

1373

для працездатних осіб

1218

1250

1301

для осіб, які втратили працездатність

949

974

1014

2. Мінімальна заробітна плата

Мінімальна заробітна плата

Розміри

з 1 січня

з 1 липня

з 1 жовтня

у місячному розмірі

1218

1250

1301

у погодинному розмірі

7,30

7,49

7,80

3. Рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб – 21%, для дітей – 85%, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів – 100% відповідного прожиткового мінімуму.

4. Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям не може бути більше ніж 75% від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

5. Рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" збільшується відповідно до зростання прожиткового мінімуму.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»