Мінфін видав три накази, якими затвердив Узагальнюючі податкові консультації (УПК) із:

 • питань оподаткування доходів нерезидентів, що прирівнюються до дивідендів (Наказ № 480);
 • заповнення повідомлення про участь у міжнародній групі компаній (Наказ № 479);
 • тимчасового зупинення перебігу строків надання платниками податків відповідей на запити контролюючих органів щодо подання документації з трансфертного ціноутворення (Наказ № 478).

1. Платникам надано роз’яснення щодо застосування нових правил оподаткування доходів нерезидентів, що прирівнюються до дивідендів, в розрізі наступних аспектів застосування ПКУ:

 • визначення об’єкта та бази оподаткування для податку на доходи нерезидента у контрольованих операціях;
 • розрахунок суми податку на доходи нерезидента з доходів, що прирівнюються до дивідендів («конструктивних дивідендів»);
 • порядок застосування конвенцій при виплаті дивідендів у контрольованій операції, пов’язаній з реалізацією товарів, робіт або послуг (надається покроковий алгоритм аналізу таких операцій);
 • порядок застосування конвенцій до процентів і роялті, що виплачуються у контрольованій операції та прирівнюються до дивідендів (також у формі покрокового алгоритму);
 • особливості застосування до платежів, прирівняних до дивідендів, вимог п. 103.2 ПКУ щодо підтвердження наявності у нерезидента статусу бенефіціарного власника доходу та щодо аналізу головної мети операції;
 • розрахунок податкових зобов’язань щодо процентів та роялті, які були виплачені нерезиденту та з яких податок на доходи нерезидента було утримано раніше, ніж встановлено невідповідність умов операції принципу «витягнутої руки»;
 • вимоги до здійснення податкового контролю за оподаткуванням доходів, прирівняних до дивідендів.

2. Видано роз’яснення про окремі питання, пов’язані із складання Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній (МГК).

В міністерстві відповіли на такі питання:

 • за якими правилами визначати розмір сукупного консолідованого доходу МГК для цілей виконання вимог ПКУ щодо складання звітності з трансфертного ціноутворення відповідно до трирівневої моделі;
 • як складати Повідомлення у випадку суттєвих зміни у МГК, до якої входить платник податків, якщо такі зміни відбуваються протягом звітного періоду;
 • яким чином платнику податків підтверджувати достовірність інформації, зазначеної ним у Повідомленні.

3. Насамкінець в одній із УПК вказано, що призупинення строків надання відповідей на запити ДПС на період дії карантину COVID-19 не розповсюджується на подання документації з трансфертного ціноутворення.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»