Уведене Законом № 1539 одноразове (спеціальне) добровільне декларування передбачає декларування фізичною особою належних їй активів, розміщених на території України та/або за її межами, якщо такі активи фізичної особи були одержані (набуті) такою фізичною особою за рахунок доходів, що підлягали на дату їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні, та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори та/або які не були задекларовані в порушення податкового та валютного законодавства протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до 1 січня 2021 року.

Таке декларування проводять з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року та передбачає воно сплату збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування.

Подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації не є окремим спеціальним порядком офіційного визнання або підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на активи, щодо яких подають таку одноразову (спеціальну) добровільну декларацію.

Наказом Мінфіну від 02.08.2021 р. № 439 затверджені форма одноразової (спеціальної) добровільної декларації та порядок її подання. Документ діє із 01.09.2021 року.

Одноразову (спеціальну) добровільну декларацію треба подавати в електронній формі.

Декларація включає в себе 13 розділів, в яких вказують наявні активи та майно, а також суму одноразового збору.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»