Особа, реєстрація платника ПДВ якої анулюється в інший день, ніж останній день календарного місяця, зобов’язана подати податкову декларацію з ПДВ за останній податковий період протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду, в якому відбулося анулювання платника ПДВ.

Адже останнім звітним (податковим) періодом з ПДВ є період, що починається з дня, наступного за останнім днем попереднього податкового періоду, і закінчується днем анулювання реєстрації (п. 184.6 ПКУ).

Нагадаємо, про анулювання реєстрації платника ПДВ контролюючий орган зобов’язаний у письмовій формі повідомити особу протягом трьох робочих днів після дня анулювання такої реєстрації (п. 184.10 ПКУ).

 

Джерело: роз’яснення ДПС у Дніпропетровській області

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»