Технічні складові Центру збору фін звітності та його функціональні компоненти, які призначені для збору фінзвітності підприємств, складеної на основі Таксономії UA XBRL МСФЗ 2020, технічно готові до дослідної експлуатації. Про це інформує НКЦПФР,

Підприємства, визначені ч. 5 ст. 121 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», а також підприємства, які самостійно визначили доцільність застосування МСФЗ та, відповідно, які зобов’язані складати фінзвітність та консолідовану фінзвітність на основі таксономії в єдиному електронному форматі, можуть почати подавати (завантажувати) річну фінзвітність та річну консолідовану фінзвітність за 2020 рік, проміжну фінзвітність та проміжну консолідовану фінзвітність за 2021 рік, складену на основі таксономії за МСФЗ, до Центру збору фінзвітності в електронному форматі.

Наразі створювати фінзвітність у форматі XBRL, складену з використанням Таксономії звітності UA XBRL МСФЗ, можна за допомогою безкоштовного програмного сервісу іXBRL Report – Система створення іXBRL звітності, який розміщений на порталі https://frs.gov.ua, або спеціалізованого програмного забезпечення, придбаного (розробленого) на замовлення суб’єкта звітування.

Подавати фінзвітність у форматі іXBRL до Центру збору фін звітності можна лише за умови реєстрації (портал «Реєстрація суб’єктів звітування» та портал «Реєстрація користувачів на порталі СФЗ»). Процедура реєстрації на порталі СФЗ завершена лише після затвердження регулятором Корпоративного профілю суб’єкта звітування.

Після реєстрації суб’єкти звітування отримують в особистих кабінетах користувачів «чернетки» звітів (запити на завантаження завчасно створеного електронного файлу фінансової звітності за відповідний період) з варіантом складання такої фінзвітності, яка містить Звіт про фінансовий стан, складений згідно з розподілом активів та зобов’язань на поточні/непоточні разом з іншими звітами та примітками (Taxonomy-210-310).

Станом на 14.06.2021 року такі запити регулятори направили усім суб’єктам звітування, зареєстрованим у Центрі збору фінзвітності.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»