Податківці констатують, що термінів подання податкового розрахунку з типом форми «Довідковий» у разі виходу працівника на пенсію або для отримання лікарняних чинним законодавством не передбачено.

Аби не допускати порушень прав застрахованих осіб на своєчасне отримання пенсійних та соціальних виплат впроваджено податковий розрахунок з типом «Звітний» як «Довідковий» та додатки до нього, що містять персоніфіковані відомості, з типом «Звітний» як «Довідковий».

В податковому розрахунку з типом «Звітний» як «Довідковий» зазначають інформацію щодо призначення пенсії застрахованим особам або матеріального забезпечення, страхових виплат.

Тому податковий розрахунок та додатки до нього з типом «Звітний» як «Довідковий» подають за необхідності призначити поза межами звітного періоду застрахованим особам пенсію або матеріальне забезпечення, або страхові виплати та він містить виключно інформацію щодо таких осіб.

 

Джерело: роз’яснення ДПС із категорії 201.06.01 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»