ДПС розглянула звернення єдинника групи 3 щодо визначення доходу у разі передачі учаснику (засновнику) юридичної особи майна, яке залишилося після задоволення вимог кредиторів у ході припинення підприємства шляхом його ліквідації, в якому питання стосувалось передачі основних засобів засновнику юрособи.

Майно юридичної особи, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається учасникам юридичної особи, якщо інше не встановлено установчими документами юридичної особи або законом.

Відповідно до пп. 8 п. 292.11 ПКУ до складу доходу, визначеного ст. 292 ПКУ, не включаються суми коштів та вартість майна, внесені засновниками або учасниками платника єдиного податку до статутного капіталу такого платника.

Так, дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

При цьому, якщо вартість майна (основних засобів, товарів) дорівнює або більша вартості внеску до статутного фонду, здійсненого засновником в грошовій формі, то об’єкт оподаткування у юридичної особи – платника єдиного податку не виникає.

У разі якщо вартість майна (основних засобів, товарів) є нижчою вартості внеску до статутного фонду, то частина внеску, яка залишається неповерненою засновнику, у разі його виходу із засновницького складу, має бути включена до складу доходу емітента корпоративних прав – юридичної особи – платника єдиного податку третьої групи.

Кошти, перераховані засновником до статутного фонду платника єдиного податку, є джерелом формування майна підприємства в обмін на корпоративні права, не вважаються виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та не враховуються для оподаткування єдиним податком.

Таким чином, операція з передачі основних засобів засновнику при ліквідації підприємства, що були джерелом формування майна в обмін на корпоративні права, є поверненням коштів, а тому не підпадають під дію пп. 291.6 ПКУ та п. 293.5 ПКУ.

 

Джерело: ІПК ДПС від 15.04.2021 р. № 1547/ІПК/99-00-18-04-03-06

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»