Підприємство, згідно рішень суду, виплачує своїм колишнім працівникам середню зарплату за період затримки виплати заробітної плати, моральну шкоду у зв’язку із затримкою заробітної плати, моральну шкоду у зв’язку з отриманням професійного захворювання. Окрім того, по вищезазначених справах, підприємство сплачує судовий та виконавчий збір.

При розрахунку податку на прибуток, підприємство здійснює коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, які виникають згідно положень ПКУ. У зв’язку з виплатами підприємство направило в ДПС запит, відповідь на який було надано в ІПК від 29.03.2021 р. № 1258/ІПК/99-00-21-02-02-06.

 

Чи необхідно коригувати фінансовий результат на суми витрат на відшкодування збитків за період затримки виплати заробітної плати, моральну шкоду у зв’язку із затримкою заробітної плати, моральну шкоду у зв’язку з отриманням професійного захворювання?

Фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму витрат від визнаних штрафів, пені, неустойок, відшкодування збитків, компенсації неодержаного доходу (упущеної вигоди), нарахованих відповідно до цивільного законодавства та цивільно-правових договорів, у тому числі у сфері зовнішньоекономічної діяльності, на користь осіб, які не є платниками податку (крім фізичних осіб, які є платниками податку на доходи фізичних осіб), та на користь платників податку, які оподатковуються за ставкою 0 відсотків відповідно до п. 44 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" ПКУ, а також на суму штрафів, пені, нарахованих контролюючими органами та іншими органами державної влади за порушення вимог законодавства (пп. 140.5.11 ПКУ).

Отже, підприємство не збільшує фінансовий результат до оподаткування на суму витрат на відшкодування збитків (невиплачена заробітна плата), моральної шкоди на користь фізичної особи – платника ПДФО.

 

Чи необхідно коригувати фінансовий результат на витрати по сплаті судового та виконавчого збору

Положеннями ПКУ не передбачено різниць для коригування фінансового результату до оподаткування на суму витрат по сплаті судового та виконавчого зборів.

Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату до оподаткування.

Джерело: ІПК ДПС від 29.03.2021 р. № 1258/ІПК/99-00-21-02-02-06.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»