Наказом ДПС від 27.01.2021р. № 145 було внесено зміни до Методичних рекомендацій щодо організації та проведення контролюючими органами зустрічних звірок, обміну податковою інформацією при здійсненні податкового контролю, затверджених наказом ДПС від 29.01.2020 р. № 47.

Ці Методичні рекомендації розроблені для застосування з метою впровадження єдиного порядку організації роботи з обміну та опрацювання податкової інформації при здійсненні податкового контролю, направлення запитів на надання інформації для проведення зустрічних звірок, а також оформлення, передачі та накопичення матеріалів зустрічних звірок контролюючими органами під час вжиття ними заходів податкового контролю.

При організації і проведенні зустрічних звірок та обміні контролюючими органами податковою інформацією при здійсненні податкового контролю необхідно керуватись вимогами п. 73.5 ПКУ, Порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок та іншими нормативно-правовими актами.  

Для проведення зустрічних звірок відбираються суб’єкти господарювання (у тому числі суб’єкти підприємницької діяльності – фізичні особи) у випадках визначених пунктом 2 Порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок, а саме – з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв’язку з проведенням перевірок платників податків.

Відбір суб’єктів господарювання для здійснення зустрічних звірок відповідно до абз. 3 п. 73.5 ПКУ проводиться шляхом ґрунтовного аналізу наявної в контролюючих органах податкової інформації, зібраної в установленому законом  порядку, у тому числі , яка відповідно до ст. 74 Кодексу зберігається та опрацьовується засобами інформаційно-телекомунікаційних систем контролюючих органів, виявлена у процесі податкового контролю та при виконанні інших покладених на контролюючі органи функцій та завдань.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»