Єдинники першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів. Інформація про період щорічної відпустки і терміни тимчасової втрати працездатності з обов’язковим доданням копії листка непрацездатності подається за заявою у довільній формі (пп. 298.3.2 ПКУ).

Яка ж відповідальність, якщо за цей період було отримано дохід?

Податківці вказують: вся сума доходу, отриманого під час відпустки або хвороби ФОП – єдинником, відображається в обліку доходів, який ведеться у довільній формі, та податковій декларації платника єдиного податку.

Згідно з п. 299.11 ПКУ у разі виявлення контролюючим органом під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку першої – третьої груп вимог, встановлених главою 1 "Спрощена система оподаткування, обліку та звітності" розд. XIV "Спеціальні податкові режими" ПКУ, анулювання реєстрації платника єдиного податку першої – третьої груп проводиться за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення. У такому випадку суб’єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення контролюючим органом.

Джерело: роз’яснення ДПС із категорії 107.01.03 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua)

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»