Мінфін видав нове роз’яснення щодо критеріїв для визначення вартісних ознак предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА).

Нагадаємо, що наказом Мінфіну від 20.07.2020 р. № 432 вилучено норму, яка встановлювала вартісні ознаки для визнання активів основними засобами. Документ чинний з 1 січня 2021 року та покликаний упорядкувати облік подібних активів, які мають однакове функціональне призначення, але обліковуються в різних групах в залежності від вартісного критерію (ОЗ або МНМА).

Тепер відповідно до Метрекомендацій щодо облікової політики суб’єкта державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11, вартісні ознаки предметів, що входять до складу МНМА, суб’єкт держсектору визначає в розпорядчому документі про облікову політику з обґрунтуванням критеріїв щодо визначення таких ознак.

В Мінфіні при цьому вказують, що міжнародний стандарт бухобліку для держсектору 17 «Основні засоби» не визначає одиницю оцінки для визнання активу основним засобом. У свою чергу ПКУ встановлює вартісний критерій визнання активу ОЗ для платників податку на прибуток для цілей нарахування амортизації в податковому обліку.

Аби обґрунтувати критерії при визначенні вартісних ознак МНМА суб’єкти держсектору можуть використовуватись таку інформація, але невиключно:

– забезпечення достовірного представлення інформації про активи в частині визнання, очікуваного строку корисного використання, переоцінки, способу перенесення вартості активу на вартість робіт/ послуг тощо;

– особливості діяльності суб’єкта держсектору (адміністративні функції, госпдіяльність, надання платних робіт/послуг тощо);

– аналіз наявності, особливостей використання та потенціалу корисності активів у розрізі груп;

– проведення переоцінки основних засобів з метою дотримання вимог п. 3 розділу ІІІ Стандарту 121;

– призначення активів, які придбаються (утримуються з метою використання їх в процесі виробництва, постачання товарів, надання послуг або для здійснення адміністративних чи соціально-культурних функцій);

– строки корисного використання активів з врахуванням технічних характеристик, обсягу продукції чи інших доходів, що очікується отримати з використанням таких активів, їх потужності, можливого фізичного і морального зносу, інтенсивності, інших умов експлуатації та інших чинників, які впливають на основні засоби протягом їх функціонування;

– ринкова інформація про активи, які придбаються суб’єктом держсектору та плануються використовуватись як основні засоби;

– здатність активу поступово переносити свою вартість на результат діяльності суб’єкта держсектору в процесі експлуатації для надання платних робіт/послуг тощо.

Для розмежування в бухобліку ОЗ та МНМА суб’єкти держсектору можуть застосовувати вартісні ознаки не вищі, ніж наведені в ПКУ (із 23.05.2020 року — 20 000 грн).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»