Мінфін доповнив НП(С)БОДС 128 "Зобов'язання" поняттями «умовне зобов'язання» та «умовний актив». Зміни запроваджені наказом Мінфіну від 27.01.2021 р. № 44.

Ці терміни замінять попередні — непередбачений актив та непередбачене зобов'язання.

Додатково прописують, що уважати поточними та довгостроковими зобов'язаннями.

Також уточнять, якщо суб'єкт державного сектору має право та намір відстрочити погашення зобов'язання на період не менше 12 місяців після дати балансу згідно з існуючим кредитним договором, таке зобов'язання слід розглядати як довгострокове, навіть якщо строк його погашення настає раніше.

Зобов'язання класифікується як довгострокове, якщо на дату балансу існує згода позикодавця надати пільговий період, що закінчується не менше ніж через 12 місяців після дати балансу, протягом якого позичальник може виправити порушення та позикодавець не може вимагати негайного платежу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»