Уряд за поданням Мінекономіки щороку затверджує базові нормативи відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутних капіталах яких є корпоративні права держави (далі – базовий норматив).

Господарські товариства сплачують дивіденди на державну частку до Держбюджету у строк не пізніше 1 липня року, що настає за звітним, у розмірі базових нормативів, пропорційно розміру державної частки (акцій) у їх статутних капіталах.

Проект постанови, яким встановлюється базовий норматив на 2020 рік, розробило Мінекономіки.

Запропоновано затвердити базовий норматив за результатами фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання у 2020 році, у розмірі 50%.

Такий же розмір базового нормативу встановлений на 2019 рік постановою КМУ від 24.04.2020 р. № 328.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»