До податківців звернувся ФОП, що будує приміщення для використання у подальшому в госпдіяльності із наступним запитом: чи можна понесені на будівництво витрати включити до загального складу підприємницьких витрат?

ДПС відзначила у консультації, що перелік витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів ФОП від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування, визначено п. 177.4 ПКУ. Але, такі витрати слід вважати понесеними на самостійне виготовлення основних засобів, які підлягають амортизації (відповідно до пп. 177.4.5 ПКУ).

Проте, підприємці мають право (за власним бажанням) включати до складу витрат, пов'язаних з провадженням їх господарської діяльності, амортизаційні відрахування з відповідним веденням окремого обліку таких витрат. При цьому амортизації підлягають:

витрати на придбання основних засобів та нематеріальних активів;

витрати на самостійне виготовлення основних засобів, реконструкцію, модернізацію та інші види поліпшення основних засобів (крім поточного ремонту) (пп. 177.4.6 ПКУ).

Отже, витрати, понесені ФОП на загальній системі оподаткування на виготовлення (будівництво) основного засобу (приміщення), не включаються до складу витрат такого підприємця, оскільки зазначені витрати є складовою вартості виготовленого основного засобу та поступово будуть враховані шляхом амортизації. Тобто за наявності підтверджуючих документів фізична особа - підприємець має право віднести до складу витрат амортизаційні відрахування, за умови виконання усіх вимог, визначених ст. 177 ПКУ.

 

Радимо ознайомитися з матеріалом «Склад доходів і витрат підприємця-загальносистемника» сучасного медіа для бухгалтерів «Інтербух» – скористайтеся ТЕСТОВИМ 3-денним доступом.

 

Джерело: ІПК ДПС від 05.01.2021 р. № 84/ІПК/99-00-04-03-03-06

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»