Новий стандарт замінив перші п’ять П(С)БО. У результаті ним затверджено 4 нові форми фінансової звітності:

— Баланс (звіт про фінансовий стан);
— Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід);
— Звіт про рух грошових коштів;
— Звіт про власний капітал.
Юрособи (крім банків і бюджетних установ), які зобов'язані подавати фінзвітність згідно із законодавством, мають звітувати за новими формами починаючи зі звітності за I квартал 2013 року. Суб’єкти малого підприємництва, які складають фінзвітність за нацстандартами, і представництва іноземних суб’єктів господарювання, як і раніше, складають скорочену фінзвітність у складі балансу та звіту про фінрезультати згідно з П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва».
 

Подробиці — у коментарі «Один за п’ятьох: зустрічаємо новий обліковий стандарт», опублікованому в газеті «Інтерактивна бухгалтерія»
№ 12(21) за 2013 рік

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»