На офіційному вебпорталі Державної податкової служби України у підрозділі «Проєкти регуляторних актів» розділу «Діяльність» розміщено для обговорення проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами».

Ним хочуть внести зміни до Порядку № 916, які забезпечать вдосконалення процедури оскарження платниками податків податкових повідомлень-рішень або інших рішень контролюючих органів під час адміністративного оскарження у відповідність до вимог податкового законодавства України.

Основною метою підготовки проєкту наказу є приведення процедури оскарження платниками податків податкових повідомлень-рішень або інших рішень контролюючих органів під час адміністративного оскарження у відповідність до вимог Закону № 466. Останнім до статті 56 ПКУ внесено ряд змін, що передбачають зміну підвідомчості розгляду скарги, строку подання скарги, оформлення скарги, порядку розгляду скарги та інше.

Зокрема, у Порядку № 916 закріплять:

- скарги на рішення територіальних податкових органів подаються до ДПС;

- рішення ДПС, прийняті за розглядом скарги платника податків, є остаточними і не підлягають надалі адміністративному оскарженню, але можуть бути оскаржені в судовому порядку;

- скарги на рішення контролюючого органу щодо нерезидентів, які визначено у п. 56.31 ПКУ, можуть бути подані до контролюючого органу, який прийняв такі оскаржувані рішення;

- протягом шести місяців з дати закінчення строку на оскарження платник податків має право подати скаргу разом з клопотанням про поновлення пропущеного строку на подання скарги в адміністративному порядку та копіями підтвердних документів поважності причин його пропуску (за наявності). Контролюючий орган вищого рівня, розглядаючи клопотання платника податків, поновлює пропущений строк на подання скарги в адміністративному порядку, якщо визнає причини його пропуску поважними;

- у скарзі може міститися клопотання про поновлення пропущеного строку на подання скарги в адміністративному порядку.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»