ДПСУ розглянула питання щодо амортизації пасажирського автобусу, який став учасником ДТП і на нього було накладено арешт та визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Означений транспортний засіб обліковується на балансі підприємства, але після аварії знаходиться на штрафному майданчику та не використовується у господарській діяльності.

Згідно з п. 29 П(С)БО 7 нарахування бухгалтерської амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об'єкта основних засобів, переведення його на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, консервацію.

В свою чергу розрахунок податкової амортизації здійснюється в порядку, визначеному п. 138.3 ПКУ, а саме, відповідно до НП(С)БО або МСФЗ з урахуванням обмежень, встановлених пп. 14.1.138 ПКУ та пп. 138.3.2 - 138.3.4 ПКУ. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені НП(С)БО.

Не підлягають податковій амортизації відповідно до пп. 138.3.1 ПКУ основні засоби, не призначені для використання в господарській діяльності платника податку (невиробничі), а також ті, що знаходяться на консервації.

Отже контролери дійшли висновку, якщо основний засіб (транспортний засіб) призначений для використання у господарській діяльності, але тимчасово не використовується у господарській діяльності платника податку (знаходиться під арештом), а нарахування амортизації у бухгалтерському обліку протягом такого періоду не припиняється, то такий основний засіб буде амортизуватись у податковому обліку.

 

Джерело: ІПК ДПСУ від 26.10.2020 р. № 4401/ІПК/99-00-05-05-02-06.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»