ДПС напрацювала зміни до форми податкової декларації з податку на прибуток підприємств. Відповідний проект наказу Мінфіну розмістили на сайті ДПС.

Аби привести форму декларації у відповідність до положень ПКУ передбачать подання декларації:

– юридичними та фізособами – підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування, ФОП та фізособами, які провадять незалежну профдіяльність, які є платниками податку на прибуток при виплаті доходів (прибутків) нерезиденту з джерелом їх походження з України;

– іноземними компаніями;

– платниками податку юрособами, які здійснюють управління активами щодо діяльності інститутів спільного інвестування, утвореними без статусу юрособи, активами яких управляють такі особи.

Також проектом наказу додаток РІ до декларації приводиться у відповідність із положеннями ПКУ, якими, зокрема, передбачено:

1) збільшення фінарезультату податкового (звітного) періоду:

– на суму 30% вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, реалізованих на користь нерезидентів з низькоподаткових юрисдикцій;

– на суму витрат, понесених платником податків при здійсненні операцій з нерезидентами, якщо такі операції не мають ділової мети;

2) зменшення фінрезультату податкового (звітного) періоду:

– на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягає виплаті на його користь від контрольованої іноземної компанії в межах, що не перевищує суму, на яку збільшувався об’єкт оподаткування;

– на суму нарахованих доходів від участі в капіталі нерезидентів (у тому числі контрольованих іноземних компаній) та на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на його користь від такого нерезидента, за умови, що частка участі в капіталі нерезидента становить щонайменше 10% протягом календарного року та такий нерезидент не входить до переліку держав (територій);

– платником податку правонаступником на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування платника податку, що реорганізується.

Крім того, відповідно до Законів № 466 та № 786 до окремих додатків декларації вносяться такі зміни:

1) у додатку ЗП виключать рядок 16.5 щодо зменшення податку на прибуток підприємств на суму сплаченого за поточний податковий (звітний) період акцизного податку за зареєстрованими акцизними накладними на важкі дистиляти (газойль);

2) у додатку ПН:

доповнено перелік доходів нерезидентів такими доходами (прибутками):

- прибуток від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів або інших корпоративних прав у статутному капіталі юросіб – резидентів, акцій, корпоративних прав, часток в іноземних компаніях, утворених відповідно до законодавства інших держав;

- доходи від відчуження прав на видобуток та розробку родовищ корисних копалин та інших природних ресурсів, розташованих на території України, що належать нерезиденту.

З урахуванням пп. 141.4.2 ПКУ у цьому додатку буде можливість відображати суму доходу, яка виплачується нерезиденту у будь-якій формі, відмінній від грошової;

3) у додатку АМ:

- виокремлено позиції для відображення даних по групах основних засобів, щодо яких передбачено застосування на період з 1 січня 2020 року до 31 грудня 2030 року прискореної амортизації: третьої групи (передавальні пристрої), четвертої групи (машини та обладнання), п’ятої та дев’ятої груп;

- доповнено таблицею «Інформація про результати інвентаризації об’єктів основних засобів станом на 1 число податкового (звітного) періоду 2020 року, в якому прийнято рішення про застосування «виробничого» методу амортизації».

Форму декларації також доповнять додатками, в яких відображається інформація про контрольовані іноземні компанії та розрахунок податку на прибуток контрольованої іноземної компанії:  КІК; КІК-К;КІК-ТЦ; КІК-ЦП.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»