Мінфін видав інформаційне повідомлення щодо ставки дисконтування довгострокової дебіторської заборгованості та довгострокових зобов’язань. Його розмістили на сайті Мінфіну.

Зокрема, йдеться про ставка дисконту, яка  базується на ринковій ставці відсотка (до вирахування податку), яку використовують в операціях з аналогічними активами та зобов’язаннями. За відсутності ринкової ставки відсотка ставка дисконту базується на ставці відсотка на можливі позики підприємства або розраховується за методом середньозваженої вартості капіталу підприємства.

Як правило, ставка дисконтування складається з трьох складових:

1) відсоткова ставка на позикові кошти — це та винагорода, яку отримав би кредитор, якби надав у користування на певний строк певну суму коштів;

2) відсоткова ставка кредитного ризику — ризик, який враховує кредитор у разі неповернення позиченої суми;

3) очікувана процентна ставка інфляції.

Визначають дисконтовану суму майбутніх платежів в кожному конкретному випадку на підставі аналізу первинних документів та сутності господарської операції, з урахуванням умов договору, положень Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та НП(С)БО.

Також Мінфін наводить практичні аспекти визначення ставки дисконтування безвідсоткової довгострокової дебіторської заборгованості та безвідсоткових довгострокових зобов’язань.

Визначення ставки дисконтування на рівні ринкової ставки відсотка, яка використовується в операціях з аналогічними активами: якщо підприємство регулярно, постійно користується позиками від фінансових та банківських установ, для ставки дисконту тільки за такими чи подібними позиками можливо брати відсоткову ставку, за якими отримуються такі позики цим підприємством.  Про рівень ринкових ставок у певний період свідчать також статистичні дані банків оприлюднені на офіційному вебсайті НБУ.

Якщо ринкову ставку відсотка визначати проблематично, можна брати ставку відсотка на можливі позики, які може отримати конкретне підприємство. Наприклад, підприємство може взяти позику (кредит) в конкретному банку і в такому випадку для визначення ставки дисконту можливо брати ставку кредиту в конкретному банку.

У разі відсутності зазначеної інформації під час розрахунку планових показників грошових потоків можуть застосовуватись ставки, які визначаються на основі безризикової ставки, скоригованої на ризики, пов’язані з такою заборгованістю. У якості безризикової ставки може бути використана ставка дохідності за облігаціями внутрішнього державного займу, ставка відсотка за інвестиціями або банківськими депозитами на аналогічний термін і на аналогічних умовах.

Замість ставки на можливі позики можна взяти ставку, розраховану за методом середньозваженої вартості капіталу підприємства. Така ставка показує середню дохідність, яку очікують власники (інвестори) підприємства, вкладаючи в нього кошти.

 

Про дисконтування зобов’язань йшлося у матеріалах сучасного медіа для бухгалтерів "Інтербух":

- «Як дисконтування впливає на показники річної звітності»;

«Як обрати період дисконтування та розрахувати дисконт залежно від періоду»;

«Підприємство надало довгострокову безвідсоткову позику: приклад дисконтування»;

«Дисконтування довгострокової заборгованості за П(С)БО: як визначити ставку відсотка»;

«Підприємство отримало довгострокову безвідсоткову позику: теорія та приклад дисконтування».

 

Скористайтеся ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»