16 червня 2020 року на офіційному сайті Мінфіну в розділі «Міжнародні стандарти фінансової звітності» оприлюднено оновлені:

 

Таким чином, Мінфін актуалізував офіційний переклад згаданих документів і тепер вони враховують низку вже діючих вдосконалень. Компаніям, які складають фінзвітність за МСФЗ, варто уважно вивчити оновлені стандарти. Адже згідно зі ст. 121 Закону про бухоблік в Україні для складання фінзвітності за МСФЗ застосовують саме міжнародні стандарти, які викладено державною мовою та офіційно оприлюднено на веб-сторінці Мінфіну.

У першу чергу ми б звернути на наступні моменти.

По-перше, термін «суттєвий» у контексті МСБО 8 треба розуміти так, які він визначений у п. 7 МСБО 1 «Подання фінансової звітності».

Також вилучено п. 6 МСБО 8, який посилався на Концептуальну основу складання та подання фінансової звітності і припускав, що користувачі мають відповідні знання з бізнесу, економічної діяльності та бухгалтерського обліку і прагнуть вивчати інформацію з достатньою ретельністю. Втім аналогічне положення на разі є у п. 7 МСБО 1. Хоча, у зв’язку із цьогорічним оновлення Концептуальної основи фінзвітності, і воно втратило актуальність.

По-друге, у п. 14 МСБО 23 додали положення, що при визначенні норми капіталізації (середньозваженої величини витрат за позиками стосовно всіх позик суб’єкта господарювання, що непогашені протягом періоду) суб’єкт господарювання має виключити з розрахунків витрати за позиками здійсненими спеціально з метою отримання кваліфікаційного активу допоки, значною мірою, усі заходи, необхідні для підготовки цього активу до передбачуваного використання або реалізації, не будуть завершені. Суб’єкт господарювання застосовує ці зміни до витрат за позиками, що понесені на початку або після початку річного звітного періоду, в якому суб’єкт господарювання вперше застосовує ці зміни (див. п.п. 28А, 29Г МСБО 23).

Також виправлено назву активів з кваліфікованих на кваліфікаційні та низку інших негараздів укрперекладу.

По-третє, у оновленому МСБО 40, серед іншого, розширено п.53, що стосується ситуацій неможливості достовірно оцінити справедливу вартість інвестиційної нерухомості.

По-четверте, у КТМФЗ 16 виправили посилання з МСБО 39 на МСФЗ 9.

Це лише декілька змін. Бухметодологам МСФЗ-звітуючих компаній доцільно дуже ретельно проаналізувати оновлені документи.

 

Джерело: сайт Мінфіну

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»